ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Τομέας Νέας Γενιάς

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο κ. ΜΠΕΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Τηλ. 22983 - 20239
  • Τηρεί το μητρώο νέων και συνεργάζεται με το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, διερευνώντας και παρέχοντάς τους πληροφόρηση – ενημέρωση, σε θέματα ενδιαφέροντός τους.
  • Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους και συμμετέχει στους σχεδιασμούς και τα προγράμματα των εκάστοτε αρχών και φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
  • Συνεργάζεται με άλλες δομές του Δήμου, αλλά και με ευρωπαϊκούς φορείς, μέσω αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Δικτύων, των οποίων θα είναι πιστοποιημένος εκπρόσωπος.
  • Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς της νέας γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, συνεργαζόμενο μαζί τους.