ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Τα Σχολεία της Ύδρας

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Τηλ.: 22980 - 53594, Fax: 22980 - 53594
mail@1nip-ydras.att.sch.gr
2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Τηλ.: 22980 - 53577
mail@2dim-ydras.att.sch.gr
1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Τηλ.: 22980 - 52972, Fax: 22980 - 52295
mail@1dim-ydras.att.sch.gr
2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Τηλ.: 22980 - 52981, Fax: 22980 - 52981
2dsydra@otenet.gr
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΔΡΑΣ: Τηλ.: 22980 - 52390, 29752, Fax: 22980 - 52285
mail@gym-ydras.att.sch.gr, στο οίκημα Σαχτούρη
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΔΡΑΣ: Τηλ.: 22980 - 53326, 53888, Fax: 22980 - 53326
mail@lyk-ydras.att.sch.gr, στο οίκημα Σαχτούρη