ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Aναλύσεις πόσιμου ύδατος για το νησί της Ύδρας (20/02/2024)


Πατήστε στα παρακάτω pdf αρχεία για να διαβάσετε τα πιστοποιητικά ανάλυσης που έχουν εκδοθεί για το νερό το 2024

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από OTE" (03/04/2024).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από τον Δήμο" (03/04/2024).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από το καφέ "Ρολόι"" (03/04/2024).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από το καφέ "Γωνία"" (03/04/2024).pdf

 

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από OTE" (15/02/2024).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από τον Δήμο" (15/02/2024).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από το καφέ "Ρολόι"" (15/02/2024).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από το καφέ "Γωνία"" (15/02/2024).pdf

 

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από OTE" (26/01/2024).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από τον Δήμο" (26/01/2024).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από το καφέ "Ρολόι"" (26/01/2024).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από το καφέ "Γωνία"" (26/01/2024).pdf

 

Πατήστε στα παρακάτω pdf αρχεία για να διαβάσετε τα πιστοποιητικά ανάλυσης που έχουν εκδοθεί για το νερό το 2023

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από OTE" (30/06/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από τον Δήμο" (30/06/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από το καφέ "Ρολόι"" (30/06/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από το καφέ "Γωνία"" (30/06/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από OTE" (17/05/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από τον Δήμο" (17/05/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από το καφέ "Ρολόι"" (17/05/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από το καφέ "Γωνία"" (17/05/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από το Γεια μας Σουβλατζίδικο" (07/03/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από το καφέ "Γωνία"" (07/03/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από το καφέ "Ρολόι"" (07/03/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από τον Δήμο" (07/03/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από τον OTE" (07/03/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από τον OTE" (10/01/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από τον Δήμο" (10/01/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης  "Δείγμα νερού από το καφέ "Ρολόι"" (10/01/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από το καφέ "Πειρατής"" (10/01/2023).pdf

Πιστοποιητικό ανάλυσης "Δείγμα νερού από το καφέ "Γωνία"" (10/01/2023).pdf