ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών αποτελούν έναν ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο θεσμό στην ελληνική κοινωνία.

Μέσω των Κ.Ε.Π. ο πολίτης μπορεί να πληροφορηθεί για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης και να προωθήσει προς διεκπεραίωση υποθέσεις, που σχετίζονται με φορείς του Δημοσίου.

Έτσι αποφεύγει τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και κυρίως περιορίζει τις μετακινήσεις του σε ένα μόνο σημείο.

Στο ΚΕΠ του Δήμου της Ύδρας ο πολίτης μπορεί

1. Nα ενημερωθεί και να πληροφορηθεί για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.

2. Nα καταθέσει αιτήσεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεών του από τις υπηρεσίες του Δήμου και του Δημοσίου για όσες περιπτώσεις με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού καθορίζονται οι διαδικασίες που θα διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ.

Τη διακίνηση των αιτήσεων αναλαμβάνει το ΚΕΠ, το οποίο παραλαμβάνει και την απάντηση και έχει την ευθύνη ειδοποίησης του αιτούντα για την παραλαβή.

Οι πιο συνηθισμένες διαδικασίες που μπορεί ο πολίτης να διεκπεραιώσει στα ΚΕΠ είναι:

1. Μεταβίβαση και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτα

2. Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης

3. Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης

4. Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης

5. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γάμου και θανάτου

6. Χορήγηση δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ με τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας

7. Ειδικό εποχιακό επίδομα του άρθρου 22 του Ν. 1836/89-ΟΑΕΔ

8. Οικογενειακό επίδομα - ΟΑΕΔ

9. Έκδοση και παραλαβή άδειας οδήγησης

10. Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες)

11. Ανανέωση άδειας οδήγησης

12. Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας

13. Χορήγηση Πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο

Η "Γραμμή του Πολίτη" 1500 παρέχει πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για όλες τις διαδικασίες που διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ.

Χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που διεκπεραιώνει το Κ.Ε.Π μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site όλων των ΚΕΠ της Χώρας στη διεύθυνση www.kep.gov.gr.

Στο ΚΕΠ της Ύδρας μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικές αιτήσεις για Διοικητικές διαδικασιες και παροχές υπηρεσιών από τον Δήμο.Για να παραλάβετε το πιστοποιητικά Δημοτολογίου ή τη βεβαίωση που ζητήσατε από την υπηρεσία μας, θα πρέπει να μεταβείτε στο ΚΕΠ του Δήμου Υδρας.

Τηλ.: 22983 - 20260 & 22983 - 20261
E-mail: d.ydras@kep.gov.gr