ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Υπηρεσία Ύδρευσης & Αποχέτευσης

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο κ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Τηλ. 22983 - 20250
  • Την ευθύνη για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών των υποδομών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης (αντλιοστάσια – δίκτυα επεξεργασίας λυμάτων)
  • Την ευθύνη για την καλή λειτουργία της παροχής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με στοιχεία ποιότητας νερού εντός των προβλεπομένων από τις διατάξεις ορίων
  • Την ευθύνη για τις ενέργειες εκτέλεσης μικρών τεχνικών έργων ύδρευσης και αποχέτευσης
  • Την ευθύνη καθαρισμού των δικτύων ύδρευσης
  • Τη μέριμνα και τη βεβαίωση τελών άρδευσης και ύδρευσης προς το Δήμο
  • Την ευθύνη για την προμήθεια και διαχείριση όλων των αναλώσιμων υλικών (γραφική ύλη, υλικά ύδρευσης)
  • Την ευθύνη για το συντονισμό σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιές)
  • Την ευθύνη για την παροχή, επανασύνδεση, αντικατάσταση και διακοπή υδρομετρητών