ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Λιμενικό ταμείο Δήμου Ύδρας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Τηλ: 22983 - 20250

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΜΠΕΛΕΣΗ – ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΦΙΤΣΑ ΔΑΦΝΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΕΜΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Το Λιμενικό ταμείο της Ύδρας είναι ΝΠΔΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό τη συντήρηση και εκμετάλλευση λιμενικών υποδομών της Υδρας.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας συστήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ 257/11-9-2002 (ΦΕΚ 231/Α/3-10-2002) με έδρα το Δήμο Ύδρας, το οποόιο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 410/95 (Α' 231) και θα ασκεί τις αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1 & 2 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας, προβλέπονται τα παρακάτω:

1) Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελούν:

α. Ο εκάστοτε Δήμαρχος Ύδρας, ως Πρόεδρος, ή άλλο μέλος αιρετό ή μη που ορίζεται ως Πρόεδρος από αυτόν.

β. Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής Ύδρας.

γ. Πέντε (5) εκπρόσωποι, αιρετοί ή μη, του Δήμου Ύδρας με εκπροσώπηση κατά το 1/3 τουλάχιστον από κάθε φύλλο.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωτές τους, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την εγκατάσταση της Δημοτικής Αρχής.


Τηλ.: 22980 - 52333 / Φαξ: 22980 - 53913
E-mail: limhydra@otenet.gr