ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Επιτροπή Καταστροφής Αντικειμένων

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΕΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΚΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΦΙΤΣΑ ΔΑΦΝΗ