ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Διοικητικές Μεταβολές του Δήμου

Ο ιστορικός Δήμος της Ύδρας έως ότου καταλήξει στην σημερινή του μορφή πέρασε από διαδοχικές αλλαγές στην διοικητική του υπόσταση οι οποίες και απεικονίζονται παρακάτω επεξηγηματικά:(Πατώντας επάνω στα ΦΕΚ μεταφέρεστε αυτόματα στην ηλεκτρονική τους μορφή)

Δ. Ύδρας Ν. Αργολίδος και Κορινθίας (ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834)

Σύσταση του Δήμου με έδρα τον Οικισμό Ύδρα
Ο Οικισμός Δοκός προσαρτάται στο Δήμο Ύδρας
Ο Οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου προσαρτάται στο Δήμο Ύδρας
Ο Οικισμός Άγιος Γεώργιος (Βέλβινα) προσαρτάται στο Δήμο Ύδρας
Ο Οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος προσαρτάται στο Δήμο Ύδρας
Ο Οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού προσαρτάται στο Δήμο Ύδρας (ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845)
Ο Οικισμός Άγιος Γεώργιος (Βέλβινα) του Δήμου καταργείται. (ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879)
Ο Οικισμός Μονή Παλαμηδά προσαρτάται στο Δήμο Ύδρας
Ο Οικισμός Μονή Παλαμηδά Αγκιστριώτου προσαρτάται στο Δήμο Ύδρας
Ο Οικισμός Μονή Αγίας Φωτεινής προσαρτάται στο Δήμο Ύδρας
Ο Οικισμός Μονή Δοκού προσαρτάται στο Δήμο Ύδρας
Ο Οικισμός Μονή Ζούρβας προσαρτάται στο Δήμο Ύδρας (ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897)
Ο Οικισμός Μονή Παλαμηδά Αγκιστριώτου του Δήμου καταργείται. (ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899)
Ο Δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος


Δ. Ύδρας Ν. Αργολίδος

Ο Δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας (ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908)
Ο Οικισμός Μονή Αγίας Ειρήνης προσαρτάται στο Δήμο Ύδρας (ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909)
Ο Δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας


Δ. Ύδρας Ν. Αργολίδος και Κορινθίας

Ο Δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος (ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912)
Ο Οικισμός Ύδρα αποσπάται από το Δήμο και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Ύδρας
Ο Οικισμός Μονή Παλαμηδά αποσπάται από το Δήμο και προσαρτάται στην Κοινότητα Ύδρας
Ο Οικισμός Μονή Δοκού αποσπάται από το Δήμο και προσαρτάται στην Κοινότητα Ύδρας
Ο Οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το Δήμο και προσαρτάται στην Κοινότητα Ύδρας
Ο Οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το Δήμο και προσαρτάται στην Κοινότητα Ύδρας
Ο Οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού αποσπάται από το Δήμο και προσαρτάται στην Κοινότητα Ύδρας
Ο Οικισμός Μονή Αγίας Ειρήνης αποσπάται από το Δήμο και προσαρτάται στην Κοινότητα Ύδρας
Ο Οικισμός Δοκός αποσπάται από το Δήμο και προσαρτάται στην Κοινότητα Ύδρας
Ο Οικισμός Μονή Ζούρβας αποσπάται από το Δήμο και προσαρτάται στην Κοινότητα Ύδρας
Ο Οικισμός Μονή Αγίας Φωτεινής αποσπάται από το Δήμο και προσαρτάται στην Κοινότητα Ύδρας
Ο Δήμος καταργείται


Κ. Ύδρας Ν. Αργολίδος και Κορινθίας

Σύσταση της Κοινότητας με την απόσπαση του Οικισμού Ύδρα από το Δήμο Ύδρας και τον ορισμό του ως έδρα της Κοινότητας
Ο Οικισμός Μονή Ζούρβας αποσπάται από το Δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην Κοινότητα
Ο Οικισμός Μονή Αγίας Φωτεινής αποσπάται από το Δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην Κοινότητα
Ο Οικισμός Μονή Παλαμηδά αποσπάται από το Δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην Κοινότητα
Ο Οικισμός Μονή Δοκού αποσπάται από το Δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην Κοινότητα
Ο Οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το Δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην Κοινότητα
Ο Οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το Δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην Κοινότητα
Ο Οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού αποσπάται από το Δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην Κοινότητα
Ο Οικισμός Δοκός αποσπάται από το Δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην Κοινότητα
Ο Οικισμός Μονή Αγίας Ειρήνης αποσπάται από το Δήμο Ύδρας και προσαρτάται στην Κοινότητα (18/12/1920)
Ο Οικισμός Μονή Αγίας Ειρήνης της Κοινότητας καταργείται. (16/05/1928)
Αναγνώριση του Οικισμού Μονή Αγίας Ευπραξίας και προσάρτησή του στην Κοινότητα Ύδρας
Ο Οικισμός Μονή Παλαμηδά της Κοινότητας καταργείται.
Ο Οικισμός Μονή Δοκού της Κοινότητας καταργείται.
Ο Οικισμός Μονή Αγίας Φωτεινής της Κοινότητας καταργείται. (16/10/1940)
Αναγνώριση του Οικισμού Άγιος Μάμας και προσάρτησή του στην Κοινότητα Ύδρας
Αναγνώριση του Οικισμού Επισκοπή και προσάρτησή του στην Κοινότητα Ύδρας
Αναγνώριση του Οικισμού Βλυχός και προσάρτησή του στην Κοινότητα Ύδρας
Αναγνώριση του Οικισμού Μονή Αγίας Ματρώνης και προσάρτησή του στην Κοινότητα Ύδρας
Αναγνώριση του Οικισμού Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Ζούρβας και προσάρτησή του στην Κοινότητα Ύδρας
Ο Οικισμός Μονή Ζούρβας της Κοινότητας καταργείται.(ΦΕΚ 277Α - 28/10/1942)
Η Κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας


Κ. Ύδρας Ν. Αττικής και Βοιωτίας

Η Κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας (ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943)
Η Κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής


Κ. Ύδρας Ν. Αττικής

Η Κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας (ΦΕΚ 16Α - 20/01/1946)
Η Κοινότητα αναγνωρίζεται σε Δήμο Ύδρας


Δ. Ύδρας Ν. Αττικής

Ο Δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε Δήμο της Κοινότητας Ύδρας (ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964)
Ο Δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Πειραιώς


Δ. Ύδρας Ν. Πειραιώς

Ο Δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Πειραιώς από το νομό Αττικής (ΦΕΚ 66Α - 08/05/1972)
Ο Δήμος αποσπάται από το νομό Πειραιώς και υπάγεται στο νομό Αττικής


Δ. Ύδρας Ν. Αττικής

Ο Δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Πειραιώς (05/04/1981)
Αναγνώριση του Οικισμού Άγιος Νικόλαος (νησίς) και προσάρτησή του στο Δήμο Ύδρας
Αναγνώριση του Οικισμού Πλατονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στο Δήμο Ύδρας
Αναγνώριση του Οικισμού Τρίκερι (νησίς) και προσάρτησή του στο Δήμο Ύδρας
Αναγνώριση του Οικισμού Άγιος Ιωάννης (νησίς) και προσάρτησή του στο Δήμο Ύδρας
Αναγνώριση του Οικισμού Σταυρονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στο Δήμο Ύδρας
Αναγνώριση του Οικισμού Μανδράκι και προσάρτησή του στο Δήμο Ύδρας
Αναγνώριση του Οικισμού Μώλος και προσάρτησή του στο Δήμο Ύδρας
Αναγνώριση του Οικισμού Παλαμιδάς και προσάρτησή του στο Δήμο Ύδρας
Ο Οικισμός Μονή Αγίας Ματρώνης του Δήμου καταργείται και προσαρτάται στον Οικισμό Μονή Αγίας Τριάδος του Δήμου
Ο Οικισμός Άγιος Μάμας του Δήμου καταργείται και προσαρτάται στον Οικισμό Παλαμιδάς του Δήμου (17/03/1991)
Αναγνώριση του Οικισμού Κλιμάκι και προσάρτησή του στο Δήμο Ύδρας (18/03/2001)
Αναγνώριση του Οικισμού Άγιος Γεώργιος (νησίς) και προσάρτησή του στο Δήμο Ύδρας
Αναγνώριση του Οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος (νησίς) και προσάρτησή του στο Δήμο Ύδρας
Αναγνώριση του Οικισμού Βένιζα (νησίς) και προσάρτησή του στο Δήμο Ύδρας
Αναγνώριση του Οικισμού Ζώγερι και προσάρτησή του στο Δήμο Ύδρας
Αναγνώριση του Οικισμού Πέτασι (νησίς) και προσάρτησή του στο Δήμο Ύδρας
Αναγνώριση του Οικισμού Κιβωτός (νησίς) και προσάρτησή του στο Δήμο Ύδρας
Αναγνώριση του Οικισμού Λιμιόνιζα (νησίς) και προσάρτησή του στο Δήμο Ύδρας
Αναγνώριση του Οικισμού Παραπόλα (νησίς) και προσάρτησή του στο Δήμο Ύδρας
Αναγνώριση του Οικισμού Ζωγκαίικα και προσάρτησή του στο Δήμο Ύδρας