ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ύδρας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΜΕΛΗ:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ

Η "Επιτροπή Τουρισμού, Ανάπτυξης και Προβολής της Ύδρας" έχει ως αντικείμενο την οριοθέτηση, ανάδειξη, αξιοποίηση και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Ύδρας.

Για τον σκοπό αυτό, προετοιμάζει και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα κάθε είδους θέμα το οποίο περιλαμβάνεται στους παραπάνω σκοπούς. Συνεδριάζει ύστερα από έγγραφη κλήση του Προέδρου της και έχει συμβουλευτικό και προπαρασκευαστικό χαρακτήρα.

Μέλη της επιτροπής, εκτός από τον Δήμαρχο και την αρμόδια Αντιδήμαρχο, είναι αντιπροσωπευτική μερίδα του τουριστικού κλάδου, εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε, και μέλη των τουριστικών φορέων της Ύδρας.