ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Ορισμός Αντιδημάρχων

Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ύδρας, ορίστηκαν από τον Δήμαρχο της Ύδρας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, με θητεία από 2 Σεπτεμβρίου 2019 έως 2 Σεπτεμβρίου 2021 οι Δημοτικοί σύμβουλοι: κα. Μαρία Κάτσικα, κ. Ιωάννης Μπελεγρής και κ. Εμμανουήλ Καραμήτσος.