ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Ορισμός Αντιδημάρχων

Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ύδρας, ορίστηκαν από τον Δήμαρχο της Ύδρας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, με θητεία από 02-01-2024 μέχρι 31-12-2026, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, οι Δημοτικοί σύμβουλοι: η κ. Μαρία Κάτσικα του Αθανασίου, η κ. Γεωργία Μαραγκού του Κυριάκου, ο κ. Μπελεγρής Ιωάννης και ο κ. Μπεράτης Κωνσταντίνος .