ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Βοήθεια στο σπίτι

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Ύδρας ξεκίνησε να λειτουργεί  την 20 Μαΐου 2003, μέσω της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης, ενώ από το 2011 υλοποιείται από το Δήμο της Ύδρας, με τη μεταφορά του προσωπικού του προγράμματος με  την υπ΄ αριθ. 38/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δήμο.

Είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει ως στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. Προτεραιότητα δίνεται σε αυτούς που διαβιούν μόνοι τους και το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης,  ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινή τους ζωή και μέσω της ενδυνάμωσης τους, να αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή αυτονομία και κοινωνική ευημερία.

Σκοπός του προγράμματος είναι:  

1. Η παραμονή των ηλικιωμένων και των ΑΜΕΑ στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον
2. Η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους
3. Η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού
4. Η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και                    
5. Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους

Το πρόγραμμα στελεχώνεται και από τις τρεις βασικές ειδικότητες οι οποίες εργάζονται με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου. Συγκεκριμένα από

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ η οποία, ως ορίζεται από το καθηκοντολόγιο της ΕΕΤΑΑ, είναι η υπεύθυνη του συντονισμού του προγράμματος και την αξιολόγηση των εξυπηρετουμένων δημοτών.
Έχοντας την εποπτεία του προγράμματος, παρέχει συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη.
Η κοινωνική λειτουργός έρχεται σε επικοινωνία/συνεργασία με συναρμόδιους Φορείς, με σκοπό την προώθηση και εξασφάλιση υπηρεσιών, παροχών και μέτρων κοινωνικής προστασίας και επιπλέον αναλαμβάνει την συγκέντρωση και την αποστολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην ΕΕΤΑΑ σε σχέση με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, για την χρηματοδότηση του προγράμματος.

Αξίζει δε να επισημανθεί, ότι λόγω έλλειψης κεντρικής κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Ύδρας  έχουν ανατεθεί με την 39/23-3-2012 απόφαση Δημάρχου στην κοινωνική λειτουργό του προγράμματος  επιπλέον καθήκοντα που αφορούν την ειδικότητα της για την εξυπηρέτηση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Ειδικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει τόσο στο Πρόγραμμα όσο και στο Δήμο υπερβαίνουσα εαυτήν, αφορούν σε:

1. Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη των ενηλίκων δημοτών σε δυσκολίες της προσωπικής ή οικογενειακής τους ζωής. Γίνεται υποστήριξη ατόμων και οικογένειας με εφαρμογή των μεθόδων της Κοινωνικής Εργασίας. Η εξυπηρέτηση γίνεται σύμφωνα με τις Αρχές και τη Δεοντολογία   του επαγγέλματος και πάντα με ευαισθησία και κατανόηση για τα προβλήματα του εξυπηρετούμενου και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

2. Συνεργασία-Δικτύωση με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες  και κοινωνικοπρονοιακούς φορείς, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εισαγγελία, Μητρόπολη Ύδρας, Αστυνομικά Τμήματα, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής κτλ.) για προώθηση περιστατικών και σχετικές παραπομπές. Στόχος είναι η εμπεριστατωμένη ενημέρωση και αναζήτηση πηγών βοήθειας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και συγκεκριμένα:

α. Συνεργασία με το Δήμο Πειραιά-Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών - τμήμα έκδοσης βιβλιαρίων ανασφαλίστων και το τμήμα έκδοσης επιδομάτων.  Παρέχεται ενημέρωση σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας και αφού συγκεντρωθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία ενεχειριάζουν οι δημότες στην Κοινωνική Λειτουργό, η ίδια τα καταθέτει στο Δήμο Πειραιά στο αρμόδιο τμήμα, προς διευκόλυνση των δημοτών.

β. Συνεργασία με το ΚΕΠΑ Πειραιά σε σχέση με την εξέταση από την Α΄ βάθμια Υγιειονομική Επιτροπή για ποσοστό αναπηρίας. Αφού συγκεντρωθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατατίθενται από την Κοινωνική Λειτουργό στο Δήμο Πειραιά και η ίδια παραλαμβάνει  και τη γνωστοποίηση αποτελέσματος.

γ. Συνεργασία με την Εισαγγελία Πειραιά. Γίνεται παραπομπή περιπτώσεων με σκοπό την Κοινωνική Έρευνα και τη διερεύνηση των συνθηκών διαβίωσης ενηλίκων και ανηλίκων. Διενέργεια εκθέσεων κοινωνικής έρευνας. Η Κοινωνική Λειτουργός είναι μέλος της Ομάδας Παιδικής Προστασίας στο πλαίσιο του συντονισμού δράσεων και υπηρεσιών παιδικής προστασίας   του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και  του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας ανηλίκων(Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α)

3. Τ/Φ Επικοινωνία/συνεργασία με το τμήμα  Οικογενειακού  Προγραμματισμού  του  Γενικού Νοσοκομείου  Νίκαιας - Πειραιά  για προσφορά υπηρεσιών σε  γυναίκες του Δήμου μας, που αφορούν λήψη τεστ  Παπανικολάου  (δωρεάν)  και εξέταση μαστού τα οποία  πραγματοποιούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»

4. Συνεργασία με την Οργάνωση «Φαρμακοποιοί του Κόσμου» και το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής για προσφορά  φαρμάκων  σε όσους δημότες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα αγοράσουν και ειδικότερα: σε ανασφάλιστους - στους έχοντες βιβλιάριο ανασφαλίστου - και σε ασφαλισμένους που το βιβλιάριο τους δεν είναι σε ισχύ.
Επίσης μεριμνά για τη συγκέντρωση αιτήσεων και προβλεπόμενων δικαιολογητικών για ένταξη των δικαιούχων στην Κοινωνική Δομή-Κοινωνικό Φαρμακείο. 

5. Συνεργασία με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων σε σχέση με την συμμετοχική δραστηριότητα του Δήμου στο πρόγραμμα Δωρεάν διανομής τροφίμων  για απόρους. Συγκέντρωση αιτήσεων και  δικαιολογητικών των δικαιούχων για το παραπάνω πρόγραμμα.Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα δεν υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για το έτος 2014.

6. Δημιουργία, συντονισμό και λειτουργία Δημοτικής Τράπεζας αίματος.Δια ζώσης συνεργασία στις 14 Φεβρουαρίου 2011 με την επισκέπτρια Υγείας κ. Λαμπακάκη Ελισάβετ για δημιουργία αιμοδοσίας στο Δήμο μας και τη διοργάνωση δυο φορές το χρόνο Εθελοντικής  Αιμοδοσίας  σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», με έγκαιρη ειδοποίηση και ενημέρωση  με την ανάρτηση αφισών και την αποστολή προσωπικών επιστολών στους καταγεγραμμένους αιμοδότες  καθώς επίσης διαχείριση αιτημάτων για αίμα στους αιμοδότες.

7. Συνεργασία με Σύλλογο Όραμα Ελπίδας- Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών. Διοργανώθηκε ενημερωτική εκδήλωση στις 20 Ιουνίου 2014 για τη δωρεά μυελού των οστών και εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών με την προσφορά δείγματος(σάλιου), σε  συνεργασία με την παιδίατρο του Κουλούρειου Νοσοκομείου Ύδρας κ. Μπαλαμπάνη Σωτηρία.

8. Διανομή  και ολοκλήρωση διαδικασιών  χρηματο-επιταγών (κατόπιν συνεννόησης με την ορισμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο Επιτροπή) κατά τη διάρκεια των Αγίων ημερών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, σε άπορες οικογένειες του Δήμου, για να προμηθευτούν  τρόφιμα από επιλεγμένα super market και κρεοπωλεία του νησιού. Σημειώνεται ότι για τον μήνα  Δεκέμβριο του 2014 την διαδικασία ανέλαβε και υλοποίησε  η Κοινωφελής Επιχείρηση.

9. Συγκέντρωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών για ένταξη των δικαιούχων στην Κοινωνική Δομή του Δήμου-Κοινωνικό Παντοπωλείο, προκειμένου να διαφυλάσσεται το απόρρητο. 

Β. ΒΟΗΘΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ η οποία παρέχει πρωτοβάθμιες  υπηρεσίες  υγείας και οι οποίες αφορούν σε κατ’ οίκον επισκέψεις για την μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, την συνταγογράφηση των φαρμάκων και την διασφάλιση ατομικής υγιεινής. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της ορίζονται στο καθηκοντολόγιο της ΕΕΤΑΑ.

Γ. ΔΥΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ οι οποίες αναλαμβάνουν  την διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης καθώς και την καθαριότητα του σπιτιού τους. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους ορίζονται από το καθηκοντολόγιο της ΕΕΤΑΑ. Επιπροσθέτως, όπως προκύπτει και από τον ισχύοντα κανονισμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου, οι οικογενειακοί βοηθοί  αναλαμβάνουν και την μεταφορά των προϊόντων στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου που για λόγους υγείας δεν δύνανται να παραλάβουν οι ίδιοι τα τρόφιμα.