ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Γραφείο Εσόδων - Εξόδων

Οικονομικά στοιχεία Εσόδων- Εξόδων προηγούμενου έτους και Προϋπολογισμός επόμενου έτους
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Τηλ: 22983 - 20210 έως 14 / Φαξ: 22980 - 53539