ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 400m3/ημέρα ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ 50.000m3/έτος» (08/08/2022)

 

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 400m3/ημέρα ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ 50.000m3/έτος (ΣΥΝΟΛΟ 50.000m3 x 12 έτη = 600.000m3)»

ΕΣΗΔΗΣ (προμήθειες και υπηρεσίες) :169901

Περίληψη διακήρυξης.pdf

Διακήρυξη αφαλάτωσης Παλαμιδά με ΑΔΑΜ 22PROC011067690.pdf

Προμήθειες - 426872-2022 - TED Tenders Electronic Daily.pdf

Έντυπο οικονομικής προσφοράς Αφαλάτωση Παλαμιδά.doc

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).pdf

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).html

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).xml


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ