ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια ενός (1) οχήματος Πολιτικής Προστασίας με προσθαφαιρούμενο πυροσβεστικό σύστημα» (11/10/2021)

 

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για τον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια ενός (1) οχήματος Πολιτικής Προστασίας με προσθαφαιρούμενο πυροσβεστικό σύστημα»

(Αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 140735)

Διακήρυξη πυροσβεστικού με ΑΔΑΜ.pdf

Προκήρυξη με ΑΔΑ και ΑΔΑΜ.pdf

Εντυπο οικονομικής προσφοράς πυροσβεστικού.docx

Φύλλο συμμόρφωσης πυροσβεστικό.docx

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).pdf

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).html

espd-request-v2 (1).xml


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ