ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022” (30/10/2020)

 

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022”

1. Διακήρυξη καθαριότητας ΑΔΑΜ.pdf

2. Προκήρυξη καθαριότητας ΑΔΑΜ.pdf

3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).pdf

4. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).html

5. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).xml

6. Μελέτη καθαριότητας.pdf

7. Πίνακας μηνιαίας εργασίας καθαριότητας_ χειμερινό_θερινό .pdf

8. Προϋπολογισμός μελέτης καθαριότητας 2020-2022-Μισθοδοτικό κόστος.pdf

9. Έντυπο οικονομικής προσφοράς καθαριότητας Κ-Χ.docx


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ