ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

1η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024 (22/01/2024)

 

Πατήστε τα παρακάτω pdf για να ανοιχθούν και να διαβάσετε τις αποφάσεις από τα πρακτικά της 1ης/2024 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης 001/2024 - «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ύδρας για το έτος 2024».pdf

Αριθμός απόφασης 002/2024 - «Ορισμός της υπαλλήλου Κάτσικα Βασιλικής του Αναστασίου, Ταμία του Δήμου Ύδρας, ως διαχειρίστριας e-banking των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα ALPHA BANK για τη διενέργεια συναλλαγών του Δήμου Ύδρας».pdf

Αριθμός απόφασης 003/2024 - «Ορισμός της υπαλλήλου Κάτσικα Βασιλικής του Αναστασίου, Ταμία Δήμου Ύδρας, ως διαχειρίστριας e-banking των λογαριασμών που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα για τη διενέργεια συναλλαγών του Δήμου Ύδρας».pdf

Αριθμός απόφασης 004/2024 - «Ορισμός της υπαλλήλου Κάτσικα Βασιλικής του Αναστασίου, Ταμία Δήμου Ύδρας, ως υπόλογου του λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος».pdf

Αριθμός απόφασης 005/2024 - «Εξουσιοδότηση της υπαλλήλου Κάτσικα Βασιλικής του Αναστασίου, για διαγραφή και παύση του προηγούμενου διαχειριστή στην Τράπεζα της Ελλάδος».pdf

Αριθμός απόφασης 006/2024 - «Ορισμός της υπαλλήλου Κάτσικα Βασιλικής του Αναστασίου, Ταμία Δήμου Ύδρας, ως διαχειρίστριας του λογαριασμού της διαδικτυακής εφαρμογής ΔΙΑΣ – Portal της Τράπεζας της Ελλάδος».pdf

Αριθμός απόφασης 007/2024 - «Ορισμός της υπαλλήλου Κάτσικα Βασιλικής του Αναστασίου, Ταμία Δήμου Ύδρας, ως διαχειρίστριας e-banking των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη διενέργεια συναλλαγών του Δήμου Ύδρας».pdf

Αριθμός απόφασης 008/2024 - «Ορισμός της υπαλλήλου Κάτσικα Βασιλικής του Αναστασίου, Ταμία Δήμου Ύδρας, ως διαχειρίστριας e-banking των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα ALPHA BANK για τη διενέργεια συναλλαγών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας».pdf

Αριθμός απόφασης 009/2024 - «Ορισμός της υπαλλήλου Κάτσικα Βασιλικής του Αναστασίου, Ταμία Δήμου Ύδρας, ως διαχειρίστριας e-banking των λογαριασμών που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα για τη διενέργεια συναλλαγών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας».pdf

Αριθμός απόφασης 010/2024 - «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας και καθορισμός θητείας νέου Διοικητικού Συμβουλίου».pdf

Αριθμός απόφασης 011/2024 - «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Γηροκομείου Ύδρας».pdf

Αριθμός απόφασης 012/2024 - «Ορισμός διοικητικού συμβουλίου σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ύδρας».pdf

Αριθμός απόφασης 013/2024 - «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ύδρας».pdf

Αριθμός απόφασης 014/2024 - «Ορισμός μελών Δημοτική Επιτροπής Παιδείας».pdf

Αριθμός απόφασης 015/2024 - «Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις».pdf

Αριθμός απόφασης 016/2024 - «Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο».pdf

Αριθμός απόφασης 017/2024 - «Συγκρότηση επιτροπής ύδρευσης, ορισμός Προέδρου και μελών».pdf

Αριθμός απόφασης 018/2024 - «Συγκρότηση επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, ορισμός Προέδρου και μελών».pdf

Αριθμός απόφασης 019/2024 - «Συγκρότηση επιτροπής Πολιτισμού, ορισμός Προέδρου και μελών».pdf

Αριθμός απόφασης 020/2024 - «Συγκρότηση επιτροπής Αθλητισμού, ορισμός Προέδρου και μελών».pdf

Αριθμός απόφασης 021/2024 - «Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2024».pdf

Αριθμός απόφασης 022/2024 - «Ορισμός Προέδρου και μελών Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας».pdf

Αριθμός απόφασης 023/2024 - «Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων και ορισμός μελών».pdf

Αριθμός απόφασης 024/2024 - «Ανανέωση ή μη σύμβασης λειτουργίας γραφείου ανταποκριτή Δ.ΥΠ.Α στον Δήμο Ύδρας για το έτος 2024».pdf

Αριθμός απόφασης 025/2024 - «Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων για το έτος 2024».pdf

Αριθμός απόφασης 026/2024 - «Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή για τη χορήγηση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2024».pdf

Αριθμός απόφασης 027/2024 - «Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής».pdf


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ