ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Διακήρυξη και έντυπο οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, του Δήμου Ύδρας (29/12/2016)

 

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για τον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ».PDF

Α. Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας.pdf

Β. Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας.pdf

Γ. Μελέτη για την ανάθεση της υπηρεσίας.pdf


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ