ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Τρίτη 8 Απριλίου 2024 (08/04/2024)

 

Πατήστε τα παρακάτω pdf για να ανοιχθούν και να διαβάσετε τις αποφάσεις από τα πρακτικά της 5ης/2024 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ύδρας

Αριθμός απόφασης 048/2024 - «Έγκριση 3ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας έτους 2024».pdf

Αριθμός απόφασης 049/2024 - «Έγκριση αναμόρφωσης χρηματικού υπολοίπου».pdf

Αριθμός απόφασης 050/2024 - «Έγκριση 2ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας έτους 2024».pdf

Αριθμός απόφασης 051/2024 - «Έγκριση ένταξης του Δήμου Ύδρας στην Υπηρεσία Mass Payments της ALPHA BANK, έγκριση σύμβασης και εξουσιοδότηση της υπαλλήλου Κάτσικα Βασιλικής, Ταμία Δήμου Ύδρας και διαχειρίστριας του λογαριασμού, για την υπογραφή της σύμβασης».pdf

Αριθμός απόφασης 052/2024 - «Αίτημα Συλλόγου Δρομέων Ύδρας».pdf

Αριθμός απόφασης 053/2024 - «Αίτημα δημότη».pdf

Αριθμός απόφασης 054/2024 - «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 80/2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας».pdf

Αριθμός απόφασης 055/2024 - «Άνοιγμα λογαριασμού στο όνομα “ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΦΑΜΕΛΙΑΡΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”».pdf

Αριθμός απόφασης 056/2024 - «Κάλυψη λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δήμου Ύδρας».pdf

Αριθμός απόφασης 057/2024 - «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 107/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας».pdf


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ