ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 (12/03/2024)

 

Πατήστε τα παρακάτω pdf για να ανοιχθούν και να διαβάσετε τις αποφάσεις εκ του πρακτικού της υπ’ αρίθμ. 4ης/2024 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης 038/2024 - «Έγκριση Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2024 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας».pdf

Αριθμός απόφασης 039/2024 - «Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας έτους 2024».pdf

Αριθμός απόφασης 040/2024 - «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου 2023».pdf

Αριθμός απόφασης 041/2024 - «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2023».pdf

Αριθμός απόφασης 042/2024 - «Ανάκληση της απόφασης 128/2023 περί έγκρισης έκτακτου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα».pdf

Αριθμός απόφασης 043/2024 - «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ύδρας στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ύδρας».pdf

Αριθμός απόφασης 044/2024 - «Καθορισμός αποζημίωσης Αντιπροέδρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας».pdf

Αριθμός απόφασης 045/2024 - «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας».pdf

Αριθμός απόφασης 046/2024 - «Έγκριση αμοιβής δικηγορικής εταιρίας».pdf

Αριθμός απόφασης 047/2024 - «Έγκριση αμοιβής δικηγορικής εταιρίας».pdf


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ