ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

50η Έκτακτη Συνεδρίαση, Τετάρτη 13η Δεκεμβρίου 2023 (13/12/2023)

 

Πατήστε τα παρακάτω pdf για να ανοιχθούν και να διαβάσετε τις αποφάσεις εκ του πρακτικού της υπ’ αρίθμ. 50ης/2023 Έκτακτης & Δια Περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ύδρας

Αριθμός Απόφασης 225/2023.pdf

Αριθμός Απόφασης 226/2023.pdf

Αριθμός Απόφασης 227/2023.pdf

Αριθμός Απόφασης 228/2023.pdf


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ