ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

24η Τακτική Συνεδρίαση, Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 (28/11/2023)

 

Πατήστε τα παρακάτω pdf για να ανοιχθούν και να διαβάσετε τις απόφασεις εκ του πρακτικού της υπ’ αρίθμ. 24ης/2023 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης 116/2023.pdf

Αριθμός απόφασης 117/2023.pdf

Αριθμός απόφασης 118/2023.pdf

Αριθμός απόφασης 119/2023.pdf

Αριθμός απόφασης 120/2023.pdf

Αριθμός απόφασης 121/2023.pdf

Αριθμός απόφασης 122/2023.pdf

Αριθμός απόφασης 123/2023.pdf

Αριθμός απόφασης 124/2023.pdf


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ