ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

52η Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 (20/12/2023)

 

Πατήστε τα παρακάτω pdf για να ανοιχθούν και να διαβάσετε τις απόφασεις εκ του πρακτικού της υπ’ αρίθμ. 52ης/2023 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ύδρας

Αριθμός Απόφασης 230/2023.pdf

Αριθμός Απόφασης 231/2023.pdf

Αριθμός Απόφασης 232/2023.pdf

Αριθμός Απόφασης 233/2023.pdf

Αριθμός Απόφασης 234/2023.pdf

Αριθμός Απόφασης 235/2023.pdf

Αριθμός Απόφασης 236/2023.pdf

Αριθμός Απόφασης 237/2023.pdf

Αριθμός Απόφασης 238/2023.pdf

Αριθμός Απόφασης 239/2023.pdf


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ