ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

54η Έκτακτη Συνεδρίαση, Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 (29/12/2023)

 

Πατήστε τα παρακάτω pdf για να ανοιχθούν και να διαβάσετε τις απόφασεις εκ του πρακτικού της υπ’ αρίθμ. 54ης/2023 Έκτακτης & Δια Περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ύδρας

Αριθμός Απόφασης 246/2023.pdf

Αριθμός Απόφασης 247/2023.pdf


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ