ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια, με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) ελαστικοφόρου φορτωτή-εκσκαφέα γαιών, συμπαγούς τύπου (compact) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ύδρας» (02/12/2022)

 

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια, με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) ελαστικοφόρου φορτωτή-εκσκαφέα γαιών, συμπαγούς τύπου (compact) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ύδρας»

Ο διαγωνισμός του έργου είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (στους διαγωνισμούς προμηθειών-υπηρεσιών: https://portal.eprocurement.gov.gr/ με αριθμό συστήματος 178230.

Διακήρυξη.pdf

Περίληψη διακήρυξης.pdf

Σκαναρισμένη μελέτη.pdf

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωση.pdf


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ