ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Προμήθεια ενός (1) ελαστικοφόρου φορτωτή-εκσκαφέα γαιών, συμπαγούς τύπου (compact) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ύδρας» (07/11/2021)

 

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για τον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια ενός (1) ελαστικοφόρου φορτωτή-εκσκαφέα γαιών, συμπαγούς τύπου (compact) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ύδρας»

(ΕΣΗΔΗΣ (προμήθειες και υπηρεσίες) : 140743)

Προκήρυξη φορτωτής ΑΔΑΜ.pdf

Διακήρυξη φορτωτή με ΑΔΑΜ.pdf

Τεχνικές Προδιαγραφές Φορτωτή.pdf

Εντυπο οικονομικής προσφοράς.docx

Φύλλο συμμόρφωσης φορτωτή.docx

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).html

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).pdf

espd-request-v2 .xml


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ