ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Συνοπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ» (21/05/2021)

 

Πατήστε στα παρακάτω pdf και doc αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με τον Συνοπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ»

(Αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 123963)

Προκήρυξη τηλεϊατρική νεα ΑΔΑΜ.pdf

Διακήρυξη τηλεϊατρική νέα ΑΔΑΜ.pdf

Τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές.pdf

Προϋπολογισμός.pdf

Γενική συγγραφή υποχρεώσεων.pdf

Έντυπο οικονομικής προσφοράς.pdf

Έντυπο οικονομικής προσφοράς σε .doc.docx

Έντυπο συμμόρφωσης.pdf

Έντυπο συμμόρφωσης σε .doc.docx

ΤΕΥΔ.pdf

ΤΕΥΔ σε .doc.doc


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ