ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Οικονομικού Συμβουλίου (27/08/2019)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

Ύδρα, 27/08/2019
Αρ. Πρωτ. 2775


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣΚύρια / κύριε  Σύμβουλε,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Ύδρας την 27η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 ώστε να διεξαχθεί έκτακτη Συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση θα τεθούν τα παρακάτω θέματα:
  1. Ορισμός Δικηγόρου
  2. Επιχορήγηση ΚΕΔΥ
  3. Τριμηνιαίες Εκθέσεις του Δήμου Ύδρας_4ο 2018 & 1ο 2019
  4. Έγκριση εργασιών εργολάβου καθαριότητας μηνός Ιουλίου 2019
  5. Έγκριση απόφασης Δημάρχου με υπ΄αριθμ 377/2019
  6. Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών με υπ΄ αριθμ 389/2019
  7. Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με υπ΄αριθμ 390/2019
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τα συμφέροντα του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Ε. Κουκουδάκης

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ