ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Διαβίβαση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1: Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων (24/07/2019)

 

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για τη Διαβίβαση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1: Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( γεωργικό προϊόν)

1. Δελτίο τύπου.pdf


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ