ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων για τα έτη 2018-2019 (12/03/2018)

 

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για τον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων για τα έτη 2018-2019

1. Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού.pdf

2. Μελέτη για την ανάθεση του διαγωνισμού.pdf

3. Διακήρυξη διαγωνισμού.pdf

4. Εντυπο οικονομικής προσφοράς.pdf

5. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.pdf


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ