Χρήσιμα e-mails του Δήμου

Δήμαρχος mayor@ydra.gov.gr
Αντιδήμαρχος deputy-mayor@ydra.gov.gr
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου proedros-ds@ydra.gov.gr
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών dioikisi@ydra.gov.gr
Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών proistameni@ydra.gov.gr
Γραμματεία Διοικητικών Υπηρεσιών grammateia@ydra.gov.gr
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών d-oikonomikou@ydra.gov.gr
Τμήμα Εσόδων Οικονομικών Υπηρεσιών esoda@ydra.gov.gr
Τμήμα Εξόδων Οικονομικών Υπηρεσιών eksoda@ydra.gov.gr
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ύδρας (Κ.Ε.Δ.Υ) kedydras@gmail.com
Βοήθεια στο Σπίτι vss@ydra.gov.gr
ΚΟ.Σ.Ε kose.ydra@gmail.com
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας (Δ.Λ.Τ.Υ) limhydra@otenet.gr
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) d.ydras@kep.gov.gr
Κέντρο Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας
Γραφείο Τύπου
Webmaster webmaster@ydra.gov.gr


Χρήσιμα τηλέφωνα του Δήμου

Δημαρχείο - Τηλεφωνικό κέντρο 22983 - 20200, 22980 - 52210, 22980 - 53003
Δημαρχείο - Φαξ 22980 - 53482
Οικονομική Υπηρεσία 22983 - 20210 έως 14 / Φαξ: 22980 - 53539
Κοινωνική Υπηρεσία 22983 - 20230 / Φαξ: 22980 - 20230
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας (Δ.Λ.Τ.Υ) 22980 - 52333 / Φαξ: 22980 - 53913
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ύδρας (Κ.Ε.Δ.Υ) 22980 - 53365
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) 22983 - 20930, 22980 - 53782 / Φαξ: 22980 - 52955
Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) 22980 - 52410