Τα Σχολεία της Ύδρας

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ τηλ.: 22980 - 53594 fax: 22980 - 53594 mail@1nip-ydras.att.sch.gr
2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
τηλ.: 22980 - 53577
fax: 22980 -  
1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ τηλ.: 22980 - 52972 fax: 22980 -52295 mail@1dim-ydras.att.sch.gr
2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
τηλ.: 22980 - 52981
fax: 22980 -52981 2dsydra@otenet.gr
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΔΡΑΣ τηλ.: 22980 - 52390 fax: 22980 -52390 mail@gym-ydras.att.sch.gr
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΔΡΑΣ
τηλ.: 22980 - 53326
fax: 22980 -53326 mail@lyk-ydras.att.sch.gr