Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ