Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (18/01/2018)
Πατήστε στο παρακάτω pdf αρχείο για να διαβάσετε την Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.pdf

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (20/12/2017)
Πατήστε στο παρακάτω pdf αρχείο για να διαβάσετε την Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.pdf

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (20/12/2017)
Πατήστε στο παρακάτω pdf αρχείο για να διαβάσετε την Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.pdf

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (24/02/2017)
Πατήστε στο παρακάτω pdf αρχείο για να διαβάσετε την Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.pdf

Πρόσληψη τεσσάρων (4) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (01/12/2016)
Πατήστε στο παρακάτω pdf αρχείο για να διαβάσετε την Πρόσληψη τεσσάρων (4) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη τεσσάρων (4)...

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου (11/01/2016)
Πατήστε στο παρακάτω pdf αρχείο για να διαβάσετε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου.pdf

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (08/12/2015)
Πατήστε στο παρακάτω pdf αρχείο για να διαβάσετε την Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.pdf

Προκύρηξη θέσεων εργασίας (15/10/2015)
Υδρα, 14-10-2015
Αρ. Πρωτ. :3683

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Ύδρας ύστερα από την...

Προκύρηξη θέσεων εργασίας (18/11/2014)
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994,  όπως ισχύει

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
Ύδρα18-11-2014
Αριθμ. Πρωτοκ. 4674
...

     Σελίδες: 1

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr