Δικαιολογητικά Επιχειρήσεων

Μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά μέσω της παρακάτω φόρμας την αίτησή σας, για σας ενημερώσουμε για τα διακαιολογητικά
που χρειάζονται για την έκδοση αδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ή επιχείρησης καθώς και τους όρους
λειτουργίας που καθορίζονται από τις υγειονομικές διατάξεις.

Αναφέρετε στα σχόλια το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης για την ίδρυση και λειτουργεία
του οποίου ζητάτε τα δικαιολογητικά.

   
Ονοματεπώνυμο*
 
Διεύθυνση*
 
Τηλέφωνο*
 
Χώρα, Πόλη*
 
Ε-mail*
 
Σχόλια