Πρόσκληση 28ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (04/12/2018)
Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 7η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

Πρόσκληση 27ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (08/11/2018)
Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 12η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

Πρόσκληση 26ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (21/09/2018)
Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

Πρόσκληση 25ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (25/05/2018)
Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 29η Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.   

Πρόσκληση 24ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (06/05/2018)
Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 10η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

Πρόσκληση 23ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (20/04/2018)
Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 25η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

Πρόσκληση 22ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (08/03/2018)
Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 12η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

Πρόσκληση 21ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (23/02/2018)
Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 27η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (26/01/2018)
Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 31η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

Πρόσκληση 19ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (24/12/2017)
Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 29η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.   

Πρόσκληση 18ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (11/12/2017)
Κύριε Δήμαρχε, Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 15η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας   

     Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 | ΕπόμενηΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr