Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου (08/11/2017)

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

Διακήρυξη και έντυπο οικονομικής προσφοράς (29/12/2016)

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για τον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (28/12/2016)

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ...

Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα Τηλεπαιδαγωγικής (E- learning) με απ’ ευθείας ανάθεση με έρευνα αγοράς (17/05/2016)
Στα πλαίσια του εξ αποστάσεως προγράμματος Τηλεπαιδαγωγικής (E-Learning) για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αναθέτουμε σύμβαση συνέχισης λειτουργίας του προγράμματος για 1 χρόνο (Αρ. Πρωτ:41/11-05-2016 & Αρ. Απ.22),...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (22/04/2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Κ.Ε.Δ.Υ.


Η Κ.Ε.Δ.Υ. σας γνωστοποιεί ότι...

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ύδρας για δύο μήνες» (15/10/2015)
Ύδρα 14/10/2015
Αριθμ. Πρωτ. 3681

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της...

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την υπηρεσία: «Συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» (08/05/2015)

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό "Συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του...

     Σελίδες: 1

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr