Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων για τα έτη 2018-2019 (12/03/2018)

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για τον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων για τα έτη 2018-2019

1.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με οικονομολόγο και μηχανικό (11/12/2017)

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με οικονομολόγο και μηχανικό

Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου (08/11/2017)

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

Διακήρυξη και έντυπο οικονομικής προσφοράς (29/12/2016)

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για τον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (28/12/2016)

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ...

Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα Τηλεπαιδαγωγικής (E- learning) με απ’ ευθείας ανάθεση με έρευνα αγοράς (17/05/2016)
Στα πλαίσια του εξ αποστάσεως προγράμματος Τηλεπαιδαγωγικής (E-Learning) για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αναθέτουμε σύμβαση συνέχισης λειτουργίας του προγράμματος για 1 χρόνο (Αρ. Πρωτ:41/11-05-2016 & Αρ. Απ.22),...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (22/04/2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Κ.Ε.Δ.Υ.


Η Κ.Ε.Δ.Υ. σας γνωστοποιεί ότι...

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ύδρας για δύο μήνες» (15/10/2015)
Ύδρα 14/10/2015
Αριθμ. Πρωτ. 3681

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της...

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την υπηρεσία: «Συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» (08/05/2015)

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό "Συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του...

     Σελίδες: 1

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr