ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Ορισμός του Αντιδημάρχου

Αντιδήμαρχος του Δήμου Ύδρας, ορίστηκε με θητεία από 4 Σεπτεμβρίου 2014 έως 4 Μαρτίου 2017 ο Δημοτικός σύμβουλος κ.Ιωάννης Μπελεγρής, από τον Δήμαρχο της Ύδρας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/ 2010.