Κοινωνική Υπηρεσία

Τηλέφωνο 22983 - 20230 / Φαξ: 22980 - 20230