Ναυτιλιακό Συνέδριο της Αδελφότητας Υδραίων Αθηνών

Το Ναυτιλιακό Συνέδριο της Αδελφότητας Υδραίων Αθηνών διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Αδελφότητα Υδραίων Αθηνών με ναυτιλιακά θέματα.