ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

23η Τακτική Συνεδρίαση, Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023 (11/11/2023)

 

Πατήστε τα παρακάτω pdf για να ανοιχθούν και να διαβάσετε τις απόφασεις εκ του πρακτικού της υπ’ αρίθμ. 23ης/2023 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης 108/2023.pdf

Αριθμός απόφασης 109/2023.pdf

Αριθμός απόφασης 111/2023.pdf

Αριθμός απόφασης 112/2023.pdf

Αριθμός απόφασης 113/2023.pdf

Αριθμός απόφασης 114/2023.pdf


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ