ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

26η Τακτική Συνεδρίαση, Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 (29/12/2023)

 

Πατήστε τα παρακάτω pdf για να ανοιχθούν και να διαβάσετε τις απόφασεις εκ του πρακτικού της υπ’ αρίθμ. 26ης/2023 Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης 126/2023.pdf

Αριθμός απόφασης 127/2023.pdf

Αριθμός απόφασης 128/2023.pdf


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ