ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Ο Δήμος Ύδρας, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενέκρινε σειρά μέτρων ανακούφισης των επαγγελματιών και των νοικοκυριών του Νησιού μας λόγω της πανδημίας. Με πνεύμα ενότητας, αλληλεγγύης & υπευθυνότητας θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την πρόκληση (29/03/2020)

Ο Δήμος Ύδρας, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενέκρινε σειρά μέτρων ανακούφισης των επαγγελματιών και των νοικοκυριών του Νησιού μας λόγω της πανδημίας. Με πνεύμα ενότητας, αλληλεγγύης και υπευθυνότητας θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την πρόκληση.

Βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την 5η Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του στις 27/03/202 Αποφάσισε τα κάτωθι:

1. Αναστέλλεται από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 η καταβολή μισθωμάτων για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων.

2. Επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα γίνει συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.

3. Επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα γίνει συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.

Επιπλέον, βάσει σχετικής πρότασης του Δημάρχου, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει:

1. Επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 23-παρ. 2 του Ν 3756/2009, απαλλάσσονται του δημοτικού τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων των δύο πρώτων τριμήνων του 2020.

2. Αναστέλλεται από σήμερα και μέχρι 31 Μαΐου 2020, η ημερομηνία λήξης σε όλους τους λογαριασμούς ύδρευσης χωρίς την επιβάρυνση προσαυξήσεων έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

3. Αναστέλλονται από σήμερα και μέχρι 31 Μαΐου 2020 οι διακοπές ύδρευσης λόγω εκπρόθεσμων οφειλών.

4. Σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής δόσεων υφιστάμενης ρύθμισης οφειλών στον Δήμο, η ρύθμιση δεν χάνεται και παραμένει ενεργή έως την 31η Μαΐου 2020 χωρίς την επιβάρυνση προσαυξήσεων έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία.