Οικονομική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΕΛΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΕΛΟΣ
ΚΟΤΡΟΜΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


Η θητεία της Οικονομικής Επιτροπής της Ύδρας ορίζεται από τις 01-09-2014 έως τις 05-03-2017