Σας Ευχαριστούμε Όλους για την πραγματοποίηση ενός εργαστηρίου, που θα παραδίδει δωρεάν μαθήματα (19/10/2018)
 

Σας Ευχαριστούμε Όλους για την πραγματοποίηση ενός εργαστηρίου, που θα παραδίδει δωρεάν μαθήματα, σεμινάρια, δημιουργία workshops και πολλές πολιτιστικές δραστηριότητες σε όλα τα παιδιά της Ύδρας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κ.Ε.Δ.Υ.
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr