ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Επιτροπή Διαφύλαξης της Αρχιτεκτονικής και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ύδρας

Η Επιτροπή Διαφύλαξης της Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ύδρας, έχει ως σκοπό την προστασία του πολιτιστικού πλούτου, τη διαφύλαξη και προστασία της αρχιτεκτονικής μοναδικότητας της Ύδρας και την ανάδειξη των πάσης φύσεως μοναδικών χαρακτηριστικών του νησιού με την προετοιμασία και εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα πάσης φύσεως θεμάτων που άπτονται των παραπάνω αντικειμένων.

Συνεδριάζει ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της και έχει συμβουλευτικό και προπαρασκευαστικό χαρακτήρα.

Αποτελείται από Ακαδημαϊκούς, Καθηγητές επιστήμονες, Δημοτικούς Συμβούλους και μέλη του κατασκευαστικού αλλά και του εμπορικού κλάδου.