Διοικητικές Υπηρεσίες

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών dioikisi@ydra.gov.gr
Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών proistameni@ydra.gov.gr
Γραμματεία Διοικητικών Υπηρεσιών grammateia@ydra.gov.gr