ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

10 Undiscovered Greek Islands You Need to Discover (14/02/2017)

Hydra is one of the Saronic Islands of Greece, located in the Aegean Sea between the Saronic Gulf and the Argolic Gulf. It is separated from the Peloponnese by a narrow strip of water. Click the Next ARROW to see the next image!

http://discovergreece.info/10-undiscovered-greek-islands-you-need-to-discover/2/