Ορισμός Αντιδημάρχου (04/09/2014)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ|
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

Ύδρα 4/9/2014
Αρ.πρωτ.4218

Ο Δήμαρχος Ύδρας 205/2014

αφού έλαβε υπόψη

1. Τις...

     Σελίδες: 1

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ, 180 40
Τηλέφωνα: 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
Fax: 22980 - 53482
E-mail aλληλογραφίας : ydra@ydra.gov.gr
E-mail Δημάρχου          : mayor@ydra.gov.gr